trình bày những sự kiện chính về quân đội và pháp luật thời Lê sơ ?

Question

trình bày những sự kiện chính về quân đội và pháp luật thời Lê sơ ?

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-17T04:21:18+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-17T04:22:37+00:00

  *Tổ chức quân đội:

  – Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

  – Quân đội gồm 2 bộ phận:

  + Quân triều đình

  + Quân địa phương

  *Pháp luật:

  – Ban hành “Quốc triều hình luật”

  – Nội dung:

  + Bảo vệ quyền lợi của vua và hoàng tộc

  + Bảo vệ quyền lợi của quan lại, giai cấp thống trị và địa chủ phong kiến

  + Khuyến khích sản xuất, phát triển kinh tế, phát huy truyền thống dân tộc

  + Bảo vệ 1 số quyền lợi của phụ nữ

  -> Quyền lợi và địa vị của phụ nữ được đề cao hơn so với trước.

  0
  2021-10-17T04:22:43+00:00

  Quân đội:

  -Tổ chức theo chế độ Ngụ binh ư nông.

  -Có 2 bộ phận là quân địa phuong và quân triều đình.

  Pháp luật:

  -Ban hành Quốc triều hình luật (luật Hồng Đức).
  Nội dung: Bảo vệ quyền lợi của Vua, hoàng tộc và các giai cấp thống trị. Ngoài ra bộ luật còn bảo vệ các quyền của phụ nữ và khuyền khích phát triển nông nghiệp,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )