Trình bày những thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến

Question

Trình bày những thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến

in progress 0
Allison 1 năm 2021-11-30T13:24:41+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T13:26:19+00:00

  Những thành tựu văn hóa của Ấn Độ thời phong kiến:

  – Tôn giáo: Hin-đu, Phật giáo, Hồi giáo

  – Có chữ viết riêng: Chữ Phạn.

  – Tác phẩm thơ, ca, kịch, sử thi: Ramayana, Mahabharata; Bộ kinh Vê-đa.

  – Nghệ thuật kiến trúc chịu ảnh hưởng sâu sắc của tôn giáo.

  + Kiến trúc Hin-đu: tháp nhọn, tầng

  + Kiến trúc Phật giáo: chùa trong hang, chùa bằng đá

  => Văn hóa Ấn Độ thời phong kiến là một nền văn hóa rực rỡ, là trung tâm văn minh của nhân loại.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )