trình bày những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương tây?nhận xét ý nghĩa của các thành tựu đó?liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với

Question

trình bày những thành tựu văn hoá của các quốc gia cổ đại phương tây?nhận xét ý nghĩa của các thành tựu đó?liên hệ trách nhiệm của bản thân em đối với các thành tựu văn hoá đó.

in progress 0
Isabelle 2 tuần 2021-11-28T15:04:44+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T15:05:57+00:00

  Những thành tựu văn hóa của các quốc gia cổ đại phương Tây là có biết về thiên văn sáng tạo lịch một năm bằng 12 tháng 12 tháng bằng 365 ngày tự viết hệ chữ cái abc khoa học toán tìm chữ số 0 ta hết Pitago Vân vật lý ác-si-mét kiến thức điều khiển đền pac-tê-nông đấu trường Ý nghĩa của các thành tựu văn hóa đó là từ thời cổ đại đã có rất nhiều thành tựu to lớn ăn để tạo nên thế giới ngày nay thế nên em cần bảo vệ kệ và giữ gìn những thành tựu văn hóa đó vì vì nó đã tạo nên thế giới ngày nay

  0
  2021-11-28T15:06:30+00:00

   -Lịch : tính được một năm có 365 ngày , 6 giờ chia thành 12 tháng gọi là lịch dương – Về chữ viết : Tạo ra hệ chữ cái a,b,c….có 26 chữ cái , gọi là ngữ hệ la tinh 

  – chữ số : chữ số La Mã

  – về các khoa học : Dạt nhiều thành tựu về văn học , vật lí , lịch sử , địa ,…

  về các công trình nghệ thuật : Đền Páctenong ( A-ten ),tượng nữ thần vệ nữ (Mi-lô),đấu trường Cô-li-dê ở Rô-ma . Về thiên văn học : phát hiện trái đất quay quanh mặt trời ->biết tính lịch Dương 

  phải biết bảo vệ những thành tựu này vì người xưa đã cất công suy nghĩ và sáng tạo ra mới có như ngày hôm nay

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )