Trình bày những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của nhật bản ảnh hưởng tới sự phải triển kinh tế. Trong hai yếu tố dân cư và điều kiện tự nh

Question

Trình bày những thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên của nhật bản ảnh hưởng tới sự phải triển kinh tế. Trong hai yếu tố dân cư và điều kiện tự nhiên cái nào quyết định đến nền kinh tế nhật bản?

in progress 0
Nevaeh 1 tuần 2021-09-06T07:39:51+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T07:41:11+00:00

  về thuận lợi:

  • Vị trí địa lí : gần thị trường rộng lớn, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế năng động của thế giới.
  • Biển phần lớn không bị đóng băng, lại có nhiều ngư trường lớn với các loại cá phong phú thuận lợi để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.
  • Khí hậu nằm trong khu vực gió mùa, mưa nhiều và có sự phân hóa đã giúp cho cơ cấu cây trồng đa dạng.

  Về khó khăn:

  • Địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp.
  • Là nước nghèo tài nguyên khoáng sản.
  • Thiên nhiên khắc nghiệt, có hơn 80 ngọn núi lửa hoạt động mỗi năm, có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ.

  0
  2021-09-06T07:41:26+00:00

  Về thuận lợi:

  -Vị trí địa lí : gần thị trường rộng lớn, có nguồn lao động dồi dào, lại nằm trong khu vực kinh tế năng động của thế giới.

  -Biển phần lớn không bị đóng băng, lại có nhiều ngư trường lớn với các loại cá phong phú thuận lợi để đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

  -Khí hậu nằm trong khu vực gió mùa, mưa nhiều và có sự phân hóa đã giúp cho cơ cấu cây trồng đa dạng.

  Về khó khăn:

  -Địa hình chủ yếu là đồi núi, đồng bằng nhỏ hẹp.

  -Là nước nghèo tài nguyên khoáng sản.

  -Thiên nhiên khắc nghiệt, có hơn 80 ngọn núi lửa hoạt động mỗi năm, có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ.

  Dân cư quyết định đến nền kinh tế vì ĐKTN của NB vốn k thuận lợi bù vào đó thì người dân cần cù, trách nhiệm, trình độ cao….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )