Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của hoa kì đối với phát triển kinh tế

Question

Trình bày những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của hoa kì đối với phát triển kinh tế

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2021-07-28T13:35:36+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:36:48+00:00

  -Những thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên của hoa kì đối với phát triển kinh tế

  +Giàu  khoáng sản , tài nguyên thiên nhiên phong phú, đa dạng

  => Thuận lợi phát triển công nghiệp nhiều ngành đa dạng, phong phú để phát triển kinh tế

  +Các đồng bảng nhỏ hẹp ven Đại Tây Dương ,Thái Bình Dương và đồng bằng sông  rộng lớn, đất tốt => Thuận lợi phát triển trồng trọt các loại cây hoa màu và lương thực, các đồng bằng có thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc gai cầm tùy vào điều kiện nhiệt độ

  +  Hoa Kì giáp biển và có nhiều phong cảnh đẹp, các bãi biển lớn và đắt tiền

  => Tiềm năng về du lịch và hải sản lớn 

  0
  2021-07-28T13:37:24+00:00

  Thuận lợi về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên:

  – Giàu tài nguyên khoáng sản thuận lợi phát triển công nghiệp nhiều ngành đa dạng.
  – Các đồng bằng nhỏ hẹp ven ĐTD,TBD và ĐB sông Mixxixipi rộng lớn, đất tốt thuận lợi cho phát
  triển trồng trọt, các đồng cỏ thuận lợi cho phát triển chăn nuôi.
  – Tiềm năng về du lịch và hải sản lớn.

  xin 5* và câu trả lời hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )