Trình bày những việc làm của họ Khúc trong xây dựng chính quyền tự chủ.

Question

Trình bày những việc làm của họ Khúc trong xây dựng chính quyền tự chủ.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2021-07-12T15:55:41+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T15:56:46+00:00

  Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã

  – Xem xét và định lại mức thuế cũ

  – Bãi bỏ các lao dịch thời Bắc thuộc, lập sổ hộ khẩu…

  * Câu này mình đã trả lời một lần rồi, link câu đó mình sẽ để ở dưới phần bình luận cho bạn tham khảo!

  0
  2021-07-12T15:57:08+00:00

  Trình bày những việc làm của họ Khúc trong xây dựng chính quyền tự chủ.

  – Đặt lại các khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến cấp xã.

  – Xem xét và định lại mức thuế.

  – Bãi bỏ các thứ lao dịch của thời Bắc thuộc.

  – Lập lại sổ hộ khẩu,…

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )