Trình bày nội dung, ý nghĩa, lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri ?

Question

Trình bày nội dung, ý nghĩa, lịch sử và bài học kinh nghiệm của công xã Pa-ri ?

in progress 0
Aaliyah 7 ngày 2021-12-02T19:24:52+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:26:04+00:00

  * Ý nghĩa lịch sử:

  – Mặc dù thất bại nhưng Công xã Pa-ri có ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn đối với cuộc đấu tranh của giai cấp vô sản toàn thế giới.

  – Những chính sách mà Công xã Pa-ri đề ra thể hiện sự sáng tạo hình thức nhà nước kiểu mới dựa trên cơ sở dân chủ vô sản và hoạt động lợi ích của đa số nhân dân lao động.

  * Bài học:

  – Cách mạng vô sản muốn giành thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông;

  – Phải kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )