Trình bày quá trình cố định nito phân tử.

Question

Trình bày quá trình cố định nito phân tử.

in progress 0
Cora 1 năm 2021-11-26T11:28:00+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T11:29:10+00:00

  Đáp án: Quá trình cố định Nitơ phân tử:

  – Nhờ vi khuẩn: vi khuẩn tự do (Azotobacter, Anabaena,…) và vi khuẩn cộng sinh (Rhizobium, Anabaena azollae).

  – Thực hiện trong điều kiện: có lực khử mạnh, được cung cấp ATP, có sự tham gia của enzim nitrogenaza, thực hiện trong điều kiện kị khí

  – Quá trình liên kết N2 với H2 tạo NH3 gọi là quá trình cố định nitơ:

  N=N−(2H)−>NH=NH−(2H)−>NH2−NH2−(2H)−>NH3

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )