Trinh bày quá trình con người tìm và sử dụng công cụ bằng kim loại.Chứng minh rằng :khi công cụ bằng kim loại ra đời đã dẫn đến sư tan rã của xã hội n

Question

Trinh bày quá trình con người tìm và sử dụng công cụ bằng kim loại.Chứng minh rằng :khi công cụ bằng kim loại ra đời đã dẫn đến sư tan rã của xã hội nguyên thuỷ ?

in progress 0
Josie 2 tuần 2021-11-27T09:19:02+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-27T09:20:54+00:00

  khi có công cụ lao động bằng kim loại thì năng suất tăng cao nên có nhiều sản phẩm bị dư thùa các vị tù trưởng lấy tất cả các sản phẩm dư thừa đó và trở nên giàu có

  0
  2021-11-27T09:20:55+00:00

  vì nó đã giúp con người có của ăn của để nên xã hội nguyên thủy tan rã

  mk chỉ bít ý sau thui.Mong bạn thông cảm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )