Trình bày quá trình hình thành chuỗi axit amin

Question

Trình bày quá trình hình thành chuỗi axit amin

in progress 0
Hadley 2 tuần 2021-08-21T16:45:59+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T16:47:28+00:00

  Đáp án:

  Sự hình thành chuỗi axit amin 

  mARN rời khỏi nhân đến riboxom để tổng hợp protein

  các tARN mang a.a vào riboxom khớp với mARN theo NTBS suy ra đặt a.a đúng vị trí 

  Khi riboxom dịch chuyển một nất thì 1 a.a được nối tiếp. Khi riboxom dịch chuyển hết chiều dài của mARN thì chuỗi a.a được hình thành

  Nguyên tắc tổng hợp

  nguyên tắc khuân mẫu: dựa trên mạch mARN

  NTBS liên kết U; G liên kết X

  Cứ 3 nucleotit tương ứng 1

   

   

  0
  2021-08-21T16:47:35+00:00

  sự hình thành chuỗi axit amin được thực hiện dựa trên mạch khuôn mẩu mARN
  – mARN rời khỏi nhân đến riboxom để tổng hợp protein
  – Các tARN mang axit amin vào riboxom khớp với mA
  RN theo NTBS –> Đặt axit amin vào đúng vị trí
  – Khi riboxom dịch chuyển hết chiều dài của mARN –> Chuỗi axit amin đc tổng hợp xong

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )