trình bày quá trình phát triển của tổ chức ASEAN hãy liên hệ tình hình việt nam và ASEAN

Question

trình bày quá trình phát triển của tổ chức ASEAN hãy liên hệ tình hình việt nam và ASEAN

in progress 0
Genesis 6 ngày 2021-09-09T14:32:50+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T14:34:14+00:00

  Quá trình phát triển:

  + Từ 1967 – 1975: ASEAN là tổ chức non trẻ , hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế

     + Từ 1976 đến nay: ASEAN có sự khởi sắc :

      – 2/ 1976 Hội nghi cấp cao họp tại Ba li (Indonesia) ký Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á (Hiệp ước Bali).

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )