Trình bày quá trình tái bản ADN và những bệnh lý liên quan đến tái bản ADN ở người

Question

Trình bày quá trình tái bản ADN và những bệnh lý liên quan đến tái bản ADN ở người

in progress 0
Claire 4 tuần 2021-08-13T13:49:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:51:05+00:00

  Quá trình nhân đôi ADN trải qua 3 bước:

  Bước 1: Tháo xoắn phân tử ADN.

  – Nhờ các Enzim tháo xoắn 2 mạch đơn của ADN tách dần. ( Chạc chữ Y )

  Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới.

  – Enzim ADN-polimeraza sử dụng một mạch làm khuôn  mẫu ( nguyên tắc khuôn mẫu ) tổng hợp nên mạch mới theo nguyên tắc bổ sung.

  – Trên mạch khuôn 3’-5’ mạch bổ sung tổng hợp liên tục, trên mạch khuôn 5’-3’ mạch bổ sung tổng hợp ngắt quãng ( đoạn Okazaki ), sau nối lại nhờ Enzim nối.

  Bước 3: Hai phân tử ADN con được tạo thành.

  – Giống nhau, giống ADN mẹ.

  – Mỗi ADN con đều có một mạch mới được tổng hợp từ nguyên liệu của môi trường, mạch còn lại là của ADN mẹ ( nguyên tắc bán bảo tồn ).

   

  0
  2021-08-13T13:51:27+00:00

  Đáp án:

  Quá trình tái bản ADN

  – Diễn ra ở nhân tế bào , cả đoạn ADN

  – Lúc NST ở dạng sợi mảnh

  – Mạch mẹ nhã xoắn , các nu liên kết với môi trường nội bào theo nguyên tắc bổ sung ( A-T ; G-X)

  – Tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống hệt mẹ.

  Bệnh lý liên quan đến tái bản ADN ở người

  Khi rối loạn tái bản ADN gây ra đột biến gen :

  – Loại đột biến thêm cặp nu

  – ĐỘt biến mất cặp nu 

  – Đột biến thay thế cặp nu 

  -> ĐỘt biến gen làm giảm sức sống sinh vật.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )