Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ( ngắn nhất )

Question

Trình bày quá trình tạo thành nước tiểu ( ngắn nhất )

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-07-11T00:44:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T00:45:56+00:00

  *Quá trình tạo nước tiểu gồm 3 quá trình:

  + Quá trình lọc máu diễn ra ở cầu thận và nang cầu thận, các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc nên không qua được lỗ lọc và được được giữ lại trong máu. Kết quả của quá trình này tạo nước tiểu đầu

  +Quá trình hấp thụ lại nước và các chất còn cần thiết gồm các chất dinh dưỡng, các ion Na+, Cl- …diễn ta ở ống thận

  +Quá trình bài tiết tiếp các chất độc và các chất không cần thiết như axit uric, creatin, các chất thuốc, các ion H+, K+… Cuối cùng là tạo nên nước tiểu chính thức.

  0
  2021-07-11T00:46:25+00:00

  Quá trình tạo thành nước tiểu:

  • Sự tạo thành nước tiểu diễn ra ở các đơn vị chức năng của thận
  • Gồm 3 quá trình:
  • Quá trình lọc máu:
  • Diễn ra ở cầu thận và nang cầu thận
  • Các tế bào máu và protein có kích thước lớn hơn lỗ lọc được giữ lại trong máu

  => Tạo nước tiểu đầu

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )