Trình bày quy tắc đặt tên trong chương trình Pascal?

Question

Trình bày quy tắc đặt tên trong chương trình Pascal?

in progress 0
Iris 4 tháng 2021-07-29T11:11:09+00:00 2 Answers 96 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-29T11:12:45+00:00

  Tên trong Pascal được đặt theo quy tắc sau đây:

  – Tên không bắt đầu bằng chữ số.

  – Chỉ bao gồm chữ cái, chữ số và dấu gạch dưới;

  Tên không có khoảng cách.

  -Tên không được trùng với từ khóa.

  Các đại lượng khác nhau có tên khác nhau.

  -Độ dài theo quy định của trình dịch (Turbo Pascal không quá 127 kí tự:, Free Pascal không quá 255 kí tự).

  0
  2021-07-29T11:12:49+00:00

  Có 4 qui tắc:

  – Tên khác nhau tương ứng với đại lượng khác nhau.

  – Tên không trùng với từ khóa (begin, end, uses, var,…)

  – Tên không bắt đầu bằng số.

  – Tên không chứa khoảng cách

  #Juunian (Juu)
  @Nothing can stop me

  @Good_luck

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )