Trình bày , so sánh cải cách minh trị ở Nhật và cải cách ở xiêm

Question

Trình bày , so sánh cải cách minh trị ở Nhật và cải cách ở xiêm

in progress 0
Clara 2 tuần 2021-08-23T19:40:48+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T19:42:09+00:00

  * Giống:

  – Bối cảnh lịch sử: đến giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cả 2 nước đều lâm vào tình trạng khủng hoảng và đứng trước nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. => Từ bối cảnh đó, cả 2 nước đều tiến hành cải cách.

  – Nội dung cải cách: Đều tiến hành các cải cách theo khuôn mẫu của phương Tây. Đó là các cải cách về kinh tế, quân sự, giáo dục.

  – Kết quả: đều đưa cả 2 nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và nguy cơ trở thành nước thuộc địa.

  – Tính chất: đều được coi là những cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

  * Khác:

  – Về công cuộc cải cách:

  + Người tiến hành: ở Nhật là Thiên hoàng Minh Trị, ở Xiêm là vua Rama V.

  + Nội dung cải cách: điểm nổi bật ở Xiêm là chính sách ngoại giao mềm dẻo. Lợi dụng vị trí nước đệm giữa 2 thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền đất nước. Điều này ở Nhật không có.

  CHÚC HỌC TỐT

  XIN 5 SAO VÀ CTLHN Ạ

  0
  2021-08-23T19:42:28+00:00

  So sánh điểm giống và khác nhau giữa Xiêm và Nhật Bản dựa trên các tiêu chí sau:

  * Giống:

  – Về bối cảnh lịch sử: đến giữa thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX, cả 2 nước đều lâm vào tình trạng khủng hoảng và đứng trước nguy cơ trở thành thuộc địa của các nước đế quốc. => Từ bối cảnh đó, cả 2 nước đều tiến hành cải cách.

  – Về nội dung cải cách: Đều tiến hành các cải cách theo khuôn mẫu của phương Tây. Đó là các cải cách về kinh tế, quân sự, giáo dục.

  – Về kết quả: đều đưa cả 2 nước thoát khỏi tình trạng khủng hoảng và nguy cơ trở thành nước thuộc địa.

  – Về tính chất: đều được coi là những cuộc cách mạng tư sản chưa triệt để.

  * Khác:

  – Về công cuộc cải cách:

  + Người tiến hành: ở Nhật là Thiên hoàng Minh Trị, ở Xiêm là vua Rama V.

  + Nội dung cải cách: điểm nổi bật ở Xiêm là chính sách ngoại giao mềm dẻo. Lợi dụng vị trí nước đệm giữa 2 thế lực Anh – Pháp, vừa cắt nhượng một số vùng đất phụ thuộc để giữ chủ quyền đất nước. Điều này ở Nhật không có.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )