trình bày sự xâm lược của tư bản phương tây đối với các nước á, phi

Question

trình bày sự xâm lược của tư bản phương tây đối với các nước á, phi

in progress 0
Athena 1 tuần 2021-09-12T23:23:51+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:24:59+00:00

  *Sự xâm lược của tư bản phương Tây đối với các nước Á,Phi:

  -Khi tiến hành cách mạng công nghiệp,nhu cầu về nguyên liệu,thị trường trở nên cấp thiết,các nước tư bản phương Tây đẩy mạnh việc xâm lược Châu Á,Châu Phi

  -Kết quả:Cuối thế kỉ XIX đầu thê kỉ XX hầu hết các nước Á,Phi đều trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc của chủ nghĩa thực dân phương Tây

  Answered by TriLeCongTri

  chúc bạn học tốt!!!!!!!!!!

  0
  2021-09-12T23:25:00+00:00

  -Đầu thế kỳ XIX, chủ nghĩa tư bản phương Tây đã phát triển với tốc độ nhanh. Để thu được nhiều lợi nhuận, các nước tư bản một mặt bóc lột nhân dân lao động trong nước, mặt khác, đẩy mạnh xâm chiếm thuộc địa nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá, vơ vét nguyên liệu, bóc lột đội ngũ nhân công rẻ mạt… Ở phương Đông, trong đó có Việt Nam, đất rộng người đông, tài nguyên phong phú, nhưng còn nằm trong vòng chế độ phong kiến suy tàn, là đối tượng nhòm ngó, xâm lược của tư bản phương Tây. 
  -Đến giữa thế kỷ XIX, Pháp xúc tiến ráo riết xâm lược Việt Nam vì lúc này chủ nghĩa tư bản Pháp chuyển mạnh lên Chủ nghĩa đế quốc và cuộc chạy đua giành giật thị trường trong khu vực trở nên gay gắt. Pháp tiến hành xâm lược Việt nam. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )