trình bày sự đa dạng của lớp chim không chép mạng

Question

trình bày sự đa dạng của lớp chim không chép mạng

in progress 0
Caroline 2 tháng 2021-10-06T19:53:07+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T19:54:10+00:00

  Sự đa dạng của lớp chim thể hiện ở:

  – Số loài nhiều 

  – Lối sống và môi trường sống đa dạng, phong phú

  – Gồm 3 nhóm: Chim chạy, chim bơi, chim bay

  + Nhóm chim chạy: cánh ngắn, yếu, chân to, cao, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón

  VD: các loại đà điểu

  + Nhóm chim bơi: cánh dài, khỏe, lông không thấm nước, chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi

  VD: chim cánh cụt

  + Nhóm chim bay: cánh phát triển, chân có 4 ngón

  VD: chim bồ câu, gà rừng…..

  ***CHÚC EM LUÔN LUÔN ĐẠT ĐIỂM CAO NHÉ***

  ĐÂY NHÉ EM 

  0
  2021-10-06T19:54:16+00:00

  Sự đa dạng của lớp chim thể hiện ở:

  – Số loài nhiều 

  – Lối sống và môi trường sống đa dạng, phong phú

  – Gồm 3 nhóm: Chim chạy, chim bơi, chim bay

  + Nhóm chim chạy: cánh ngắn, yếu, chân to, cao, khỏe, có 2 hoặc 3 ngón

  VD: các loại đà điểu

  + Nhóm chim bơi: cánh dài, khỏe, lông không thấm nước, chân ngắn, 4 ngón, có màng bơi

  VD: chim cánh cụt

  + Nhóm chim bay: cánh phát triển, chân có 4 ngón

  VD: chim bồ câu, gà rừng…..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )