trình bày sự di dân ở đới nóng. sự di dân ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội

Question

trình bày sự di dân ở đới nóng. sự di dân ảnh hưởng như thế nào đến sự phát triển kinh tế xã hội

in progress 0
Bella 1 năm 2021-10-16T06:02:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T06:03:25+00:00

  Đới nóng là nơi diễn ra sự di dân lớn nhất:

  Có 2 hình thức di dân:

  +Di dân tự phát: do chiến tranh, kinh tế chậm phát triển, sự nghèo đói và thiếu việc làm.

  +Di dân có kế hoạch: để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu, xây dựng công trình công nghiệp mới, phát triển khinh tế ở các vùng núi hay vùng ven biển.

  *Ảnh hưởng:

  Hạn hán thường xuyên và các cuộc xung đột tộc người không dứt là những nguyên nhân dẫn đến việc di dân tị nạn rất phổ biến ở nhiều nước châu Phi. Tình trạng này cũng diễn ra với quy mô lớn ở nhiều nước Nam Á và Tây Nam Á.

  Tuy nhiên, nhiều nước đới nóng cũng tiến hành di dân có tổ chức, có kế hoạch để khai hoang, lập đồn điền trồng cây xuất khẩu, để xây dựng các công trình công nghiệp mới, phát triển kinh tế ờ các vùng núi hay vùng ven biển. Những cuộc di dân như vậy có tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

  0
  2021-10-16T06:03:26+00:00

  Dân số đới nóng chiếm gần 50% dân số toàn Châu lục. Nhưng chỉ tập trung đông ở bốn khu vực là: Đông Nam Á, Nam Á, Tây Phi Và Đông Nam Braxin – Dân số đới nóng tăng nhanh và vẫn đang còn trong tình trạng bùng nổ dân số. – Hậu quả: Gây sức ép nặng nề cho sự phát triển kinh tế, đời sống cũng như tài nguyên môi trường

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )