Trình bày sự phân hóa và thái độ trính trị từ các tầng lớp gai cấp trong xã hội VN sau cuộc khai thác lần thứ 2 của thự dân pháp

Question

Trình bày sự phân hóa và thái độ trính trị từ các tầng lớp gai cấp trong xã hội VN sau cuộc khai thác lần thứ 2 của thự dân pháp

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-08-22T01:34:52+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T01:36:33+00:00

  1.giai cấp địa chủ phong kiến: làm tay sai cho Pháp

  một số địa chủ vừa và nhỏ có tinh thần yêu nước

  2.giai cấp tư sản Mỹ phân hóa thành hai bộ phận tư sản mại Bản làm tay sai cho Pháp tư sản dân tộc có tinh thần yêu nước nhưng dễ thỏa hiệp

  3. Tiểu tư sản thành thị :gồm nhiều thành phần đời sống bấp bênh họ là lực lượng đông đảo hăng hái tham gia phong trào cách mạng

  4. Giai cấp nông dân :chiếm 90% dân số số họ bị áp bức bóc lột rất nặng nề họ bị bần cùng hoá , họ là lực lượng đông đảo  và hăng hái nhất trong cách mạng Việtnam

  5. Công nhân: ăn họ bị áp bức bóc lột nặng nề sớm có tinh thần cách mạng họ có tính kỷ luật, sống tập trung, họ là lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau này

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )