Trình bày sự ra đời của quốc gia Văn Lang Âu lạc. những nét chính về đời sống tinh thần của nhân dân Văn Lang Âu Lạc

Question

Trình bày sự ra đời của quốc gia Văn Lang Âu lạc. những nét chính về đời sống tinh thần của nhân dân Văn Lang Âu Lạc

in progress 0
Jade 3 tháng 2021-09-11T05:55:14+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T05:57:05+00:00

    – Đầu thế kỉ I TCN cư dân văn hóa Đông Sơn đã biết sử dụng công cụ đồng phổ biến và bắt đầu có công cụ sắt. Nông nghiệp dùng cày với sức kéo khá phát triển, kết hợp săn bắn, chăn nuôi, đánh cá, đúc đồng, làm gốm. Sự phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công xuất hiện.

    – Sự chuyển chuyển biến kinh tế trên kéo theo sự chuyển biến về xã hội: Sự phân hóa giàu nghèo ngày càng rõ rệt, công xã thị tộc tan rã thay vào đó là công xã nông thôn và gia đình phụ hệ.

    ⟹ Sự chuyển biến kinh tế, xã hội đặt ra yêu cầu mới là trị thủy, quản lí xã hội, chống ngoại xâm. Những điều đó đã dẫn tới sự ra đời nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )