Trình bày sự thành lập các đảng cộng sản trong bài PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á-bài 20(ghi năm rồi đảng nào thành lập nhé) *Nhanh nhanh nha

Question

Trình bày sự thành lập các đảng cộng sản trong bài PHONG TRÀO ĐỘC LẬP DÂN TỘC Ở CHÂU Á-bài 20(ghi năm rồi đảng nào thành lập nhé)
*Nhanh nhanh nha

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-08-22T22:27:28+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:28:57+00:00

  Đảng Cộng sản Trung Quốc vào tháng 7 năm 1921

  Đảng Cộng sản Indolesia vào tháng 5 năm 1920

  Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 3 tháng 2 năm 1930

  Đảng Cộng sản Mã Lai và Xiêm vào tháng 4 năm 1930

  Đảng Cộng sản Philippin vào tháng 11 năm 1930

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )