Trình bày sự thành lập nhà Lý?Vì sao Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long

Question

Trình bày sự thành lập nhà Lý?Vì sao Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long

in progress 0
Caroline 1 tuần 2021-12-03T22:53:41+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T22:54:42+00:00

  * Sự thành lập nhà Lý

  – Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

  – Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

  – Năm 1010, Lý Công uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

  * Bộ máy nhà nước

  – Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

  – Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ mọi quyền hành. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

  – Các chức vụ quan trọng nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ. Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, võ.

  – Ở các địa phương, nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu; giao cho con cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

  0
  2021-12-03T22:55:05+00:00

  * Sự thành lập nhà Lý

  – Năm 1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đĩnh lên ngôi vua.

  – Cuối năm 1009, Lê Long Đĩnh qua đời. Lý Công uẩn lên ngôi vua. Nhà Lý thành lập.

  – Năm 1010, Lý Công uẩn đặt niên hiệu là Thuận Thiên, dời đô về Đại La (nay là Hà Nội), đổi tên thành là Thăng Long.

  * Bộ máy nhà nước

  – Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

  – Vua là người đứng đầu nhà nước, nắm giữ mọi quyền hành. Vua ở ngôi theo chế độ cha truyền con nối.

  – Các chức vụ quan trọng nhà vua đều cử những người thân cận nắm giữ. Giúp vua lo việc nước có các đại thần, các quan văn, võ.

  – Ở các địa phương, nhà Lý chia cả nước thành 24 lộ, phủ (ở miền núi gọi là châu), đặt các chức tri phủ, tri châu; giao cho con cháu nhà vua hoặc các đại thần cai quản. Dưới lộ, phủ là huyện, hương và xã.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )