Trình bày sự thụ tinh kết hạt và tạo quả

Question

Trình bày sự thụ tinh kết hạt và tạo quả

in progress 0
Everleigh 2 tuần 2021-07-12T10:02:55+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T10:03:59+00:00

   -Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp vs tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử.

  -Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính. Sau khi thụ tinh, hợp tử phát triển thành phôi. Noãn phát triển thành hạt chứa phôi. Bầu phát triển thành quả chứa hạt.

   

  0
  2021-07-12T10:04:47+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái tại tế bào noãn tạo thành một tế bào mới là hợp tử.

  – Kết hạt : Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi : tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi , có noãn thành vỏ hạt và phần còn là của noãn biến thành bộ phận chứa chất dinh dưỡng cho hạt . Mỗi noãn được thụ tinh hình thành một hạt , vì vậy số lượng hạt tùy thuộc vào số noãn dc thụ tinh

  – Tạo quả : trong khi noãn biến đổi thành hạt , bầu nhụy cũng biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt . Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi . Tuy nhiên ở một số ít loại cây , ô quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài , vòi nhụy .

  Ví dụ : quả cà chua , …

  @TheNights

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )