Trình bày sự tiến hoá của động vật về môi trường sống và sự vận chuyển

Question

Trình bày sự tiến hoá của động vật về môi trường sống và sự vận chuyển

in progress 0
Gabriella 3 tuần 2021-07-11T13:19:58+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:21:03+00:00

   Trong sự phát triển của giới Động vật, sự hoàn chỉnh của cơ quan vận động, di chuyển là sự phức tạp hóa từ chưa có chi đến chi phân hóa thành nhiều bộ phận đảm nhiệm những chức năng khác nhau, đảm bảo cho sự vận động có hiệu quả thích nghi với những điều kiện sống khác nhau.

  0
  2021-07-11T13:21:12+00:00

  Mỗi loài động vật có thể có nhiều hình thức di chuyển khác nhau như bò, đi, chạy, nhảy, bơi, bay, … phụ thuộc vào tập tính và môi trường sống của chúng

  + Vịt trời: đi chạy, bơi, bay.

  + Gà lôi: đi chạy, bay.

  + Hươu: đi chạy.

  + Châu chấu: bò, bay, nhảy đồng thời bằng 2 chân sau.

  + Vượn: leo trèo, chuyền cành bằng cách cầm nắm, đi chạy.

  + Giun đất: bò.

  + Dơi: bay.

  + Kanguru: nhảy đồng thời bằng 2 chân sau.

  + Cá chép: bơi.

  – Ý nghĩa của các hình thức di chuyển: giúp động vật tìm thức ăn, môi trường sống thích hợp, sinh sản và lẩn trốn kẻ thù. Ngoài ra, còn giúp một số động vật di cư để tránh điều kiện bất lợi của môi trường, tìm môi trường sống mới thích hợp hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )