Trình bày sự vận động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả của nó

Question

Trình bày sự vận động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả của nó

in progress 0
Maya 2 tháng 2021-10-05T16:18:36+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T16:19:48+00:00

  1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

  -Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn

  -Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.

  -Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

  2. Hệ quả: hiện tượng mùa trong năm

  – Khi chuyển động trên quỹ đạo trục Trái Đất bao giờ cũng có độ nghiêng không đổi nên lúc nửa cầu bắc, lúc nửa cầu nam ngả về phía Mặt Trời sinh ra các mùa:

  + Nửa cầu hướng về phía Mặt Trời nhận được nhiều ánh sáng là mùa nóng.

  + Nửa cầu chếch xa mặt trời nhận được ít ánh sáng là mùa lạnh.

  – Các mùa đối lập nhau ở 2 nửa cầu trong một năm.

  – Một năm có 4 mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.

  0
  2021-10-05T16:20:20+00:00

  Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời theo hướng từ Tây sang Đông trên quỹ đạo có hình elíp gần tròn .
  -Trái Đất chuyển động một vòng quanh Mặt Trời trên quỹ đạo hết 365 ngày và 6 giờ.
  -Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh mặt trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo và hướng nghiêng của trục không đổi. Đó là sự chuyển động tịnh tiến.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )