Trình bày suy nghĩ của em về thái độ của quan phụ mẫu trước tình cảnh của nhân dân

Question

Trình bày suy nghĩ của em về thái độ của quan phụ mẫu trước tình cảnh của nhân dân

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-08-04T20:08:30+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:10:05+00:00

  Trình bày suy nghĩ của em về thái độ của quan phụ mẫu trước tình cảnh của nhân dân??

                                                Bài làm:

  Tác phẩm “Sống chết mặc bay” được coi là tác phẩm thành công nhất của nhà văn Phạm Duy Tốn và được xem là bông hoa đầu mùa của thể loại truyện ngắn Việt Nam. Trong tác phẩm này, tác giả Phạm Duy Tốn đã xây dựng nên hình tượng viên quan phụ mẫu béo tốt, là một viên quan không biết chăm lo đến đời sống của nhân dân và không cùng dân cùng nhau giữ đê khi mùa lũ đến mà chỉ biết ăn chơi, sống xa hoa và đánh tổ tôm cùng với những viên quan khác. Khi đê vỡ, nước dân cao, có một người nhà quê, quần áo ướt đẫm, tả tơi chạy vào thưa cùng quan rằng:

  -Bẩm…quan lớn…đê vỡ mất rồi!

  Tên viên quan phụ mẫu đỏ mặt tía tai, mà quay ra quát lại người ấy, rồi sai người đuổi người đó ra và tiếp tục chơi đánh bài đang còn dở. Thật đúng là một kẻ vô lương tâm,ko có trách nhiệm, độc ác! Phải nói rằng, tác phẩm Sống chết mặc bay chính là một tác phẩm lên án cái xã hội phong kiến thối nát một cách triệt để nhất.

  $@Kun$~

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )