Trình bày tác động của đặc điểm dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long

Question

Trình bày tác động của đặc điểm dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng Sông Cửu Long

in progress 0
Ayla 1 năm 2021-07-17T16:53:38+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T16:55:09+00:00

  +) Vùng Đông Nam Bộ:

  -Lực lượng lao động dồi dào

  -Thị trường tiêu thụ lớn

  -Nhiều lao động có tay nghề cao,năng động

  -Phân bố dân cư không đồng đều

  -Mật độ dân số khá cao,tỉ lệ dân thành thị cao nhất cả nước

  -Nhiều di tích lịch sử,văn hóa có ý nghĩa lớn để phát triển du lịch.

  +)Vùng ĐB Sông Cửu Long

  -Đông dân,chỉ đứng sau Đb sông Hồng

  -Thành phần dân tộc: Ngoài người kinh,còn có người khơ-me,người chăm,người Hoa

  -Trình độ dân trí chưa cao

  -Tỉ lệ dân thành thị thấp

  -Nguồn lao động dồi dào

  -Người dân cần cù,linh hoạt,có nhiều kinh nghiệm sản xuất hành hóa,thị trường tiêu thụ lớn.

  Xin hay nhất =_=

  0
  2021-07-17T16:55:26+00:00

  tác động của đặc điểm dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế của đồng bằng Sông Cửu Long

  – Là vùng đông dân,có nhiều dân tộc sinh sống như người Kinh,người Khơme, Chăm và Hoa.

  – Người dân cần cù,năng động thích ứng linh hoạt với sản xuất nông nghiệp hàng hoá,với lũ hàng năm.

  -Mặt bằng dân trí chưa cao

  tác động của đặc điểm dân cư xã hội đến sự phát triển kinh tế của vùng Đông Nam Bộ,

  – Là vùng đông  dân, có lực lượng lao động dồi dào nhất là lao động lành nghề.

  – Người dân năng động, sáng tạo

  – Mật độ 434 người/km2 năm 2002

  – Là thị trường tiêu thụ rộng lớn. Đông Nam Bộ đặc biệt Thành phố Hồ Chí Minh có sức hút lao động mạnh mẽ đối với cả nước.

  – Có nhiều di tích lịch sử ,văn hóa để phát triển du lịch

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )