trình bày tác dụng 2 lực cân bằng tác dụng lên 1 vật

Question

trình bày tác dụng 2 lực cân bằng tác dụng lên 1 vật

in progress 0
Emery 4 tháng 2021-08-22T01:58:58+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:00:49+00:00

  Hai lực cân bằng là hai lực tác dụng lên cùng một vật có cùng phương, ngược chiều và cùng độ lớn. Vật chịu tác dụng của hai lực cân bằng sẽ:

  + Đứng yên khi vật đang đứng yên

  + Chuyển động thẳng đều khi vật đang chuyển động

  Học Tốt!!

   

  0
  2021-08-22T02:00:50+00:00

  Tác dụng 2 lực cân bằng tác dụng lên 1 vật: 

  – Hai lực cân bằng sẽ làm cho vật đang đứng yên tiếp tục đứng yên ,vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )