trình bày tình hình kinh tế , chính chị của anh cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

Question

trình bày tình hình kinh tế , chính chị của anh cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

in progress 0
Charlie 2 tuần 2021-11-28T14:46:29+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T14:47:57+00:00

  Tình hình kinh tế – chính trị Anh cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX:

  * Về kinh tế:

  – Trước năm 1870, Anh đứng đầu thế giới về sản xuất công nghiệp, nhưng từ sau 1870, Anh mất dần vị trí này và tụt xuống hàng thứ ba thế giới (sau Mĩ và Đức).

  – Anh vẫn đứng đầu về xuất khẩu tư bản, thương mại và thuộc địa. Nhiều công ti độc quyền về công nghiệp và tài chính đã ra đời, chi phối toàn bộ nền kinh tế.

  * Về chính trị:

  Anh là nước quân chủ lập hiến, hai đảng Bảo thủ và Tự do thay nhau cầm quyền, bảo vệ quyền lợi cho giai cấp tư sản.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )