trình bày tình hình phát triển và phân bố các nghành kinh tế châu á

Question

trình bày tình hình phát triển và phân bố các nghành kinh tế châu á

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-05T01:46:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:48:19+00:00

  tình hình phát triển các nghành kinh tế :

  Các nước Châu Á ngày nay đã đạt được một số thành tựu trong kinh tế – xã hội. – Trong nông nghiệp: châu Á chiếm 93% sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì thê giới. Nhiều nước tự túc được lương thực và có nhiều sản phẩm xuất khẩu. – Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng; không những đáp ứng nhu cầu mà còn tạo ra mặt hàng xuất khẩu. – Trong dịch vụ: nhiều nước dịch vụ phát triển cao và đã đóng góp ti trọng lớn trong cơ cấu GDP. – Đời sống của nhân dân châu Á đang được nâng lên rõ rệt.

  nơi phân bố: 

  Dân cư phân bố không đều, tập chung chủ yếu ở vùng ven biển, ven sông như: Việt Nam, Ấn Độ, phía đông Trung Quốc, … do có địa hình bằng phẳng, khí hậu thuận lợi. Thưa thớt ở vùng cực và nội địa như: phía tây Trung Quốc, I- rac, A- râp- xê- ut, … do có địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn, lạnh giá.

  0
  2021-08-05T01:48:35+00:00

  Tình hình phát triển các ngàng kinh tế ở châu Á:

  Các nước Châu Á ngày nay đã đạt được một số thành tựu trong kinh tế – xã hội. – Trong nông nghiệp: châu Á chiếm 93% sản lượng lúa gạo, 39% sản lượng lúa mì thê giới. Nhiều nước tự túc được lương thực và có nhiều sản phẩm xuất khẩu. – Trong công nghiệp: nhiều ngành công nghiệp có vị trí quyết định đối với nhiều nước, góp phần cung cấp công cụ, phương tiện giao thông, các sản phẩm tiêu dùng; không những đáp ứng nhu cầu mà còn tạo ra mặt hàng xuất khẩu. – Trong dịch vụ: nhiều nước dịch vụ phát triển cao và đã đóng góp ti trọng lớn trong cơ cấu GDP. – Đời sống của nhân dân châu Á đang được nâng lên rõ rệt.

  Nơi phân bố chủ yếu của các nước ở châu Á:

  Dân cư phân bố không đều, tập chung chủ yếu ở vùng ven biển, ven sông như: Việt Nam, Ấn Độ, phía đông Trung Quốc, … do có địa hình bằng phẳng, khí hậu thuận lợi. Thưa thớt ở vùng cực và nội địa như: phía tây Trung Quốc, I- rac, A- râp- xê- ut, … do có địa hình hiểm trở, khí hậu khô hạn, lạnh giá.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )