Trình bày tình hình và phân bố các ngành công nghiệp ở Vùng Đồng bằng sông Hồng

Question

Trình bày tình hình và phân bố các ngành công nghiệp ở Vùng Đồng bằng sông Hồng

in progress 0
Eloise 1 năm 2021-08-30T21:22:45+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T21:23:58+00:00

  -Giá trị và tỉ trọng công nghiệp xây dựng tăng nhanh trong cơ cấu GDP của vùng chiếm 21% GDP công nghiệp cả nước

  -Các nghành công nghiệp trọng điểm của Đồng bằng sông Hồng là : công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp cơ khí

                                                        Chúc bạn học tốt

                               

                               Vote cho mk 5 sao và 1 câu trả lời hay nhất nhó:)))

                                     

                                                 

      

  0
  2021-08-30T21:24:08+00:00

  Giá trị sản xuất công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng tăng mạnh từ năm 1995 lên 55,2 nghìn tỉ đồng, chiếm 21% GDP công nghiệp của cả nước 

  Phần lớn giá trị sản xuất công nghiệp tập trung ở các thành phố : Hà Nội, Hải Phòng.

  Chủ yếu công nghiệp chế biến lương thực thực phẩm, sản xuất hàng tiêu dùng, sản xuất vật liệu xây dựng và công nghiệp cơ khí.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )