trình bày và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ công nghiệp hoa kì

Question

trình bày và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu ngành và lãnh thổ công nghiệp hoa kì

in progress 0
Alice 3 tuần 2021-08-17T05:08:29+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:09:54+00:00

  * Cơ cấu ngành công nghiệp:

  – Giảm tỷ trọng ngành công nghiệp truyền thống (luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu), tăng tỷ trọng ngành công nghiệp hiện đại (hóa dầu, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin).

  – Nguyên nhân:

  + Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống nhằm tiết kiệm và dự trữ tài nguyên, các ngành này cần nhiều lao động và bị cạnh tranh bởi các nước đang phát triển.

  + Các ngành công nghiệp hiện đại tăng nhanh do Hoa Kì có nguồn vốn lớn và kỹ thuật cao nên đã đầu tư phát triển.

  * Không gian sản xuất công nghiệp:

  – Trước đây tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các ngành công nghiệp truyền thống. Hiện nay, mở rộng xuống phía Nam và ven Thái Bình Dương hình thành vành đai công nghiệp mới “Vành đai Mặt Trời”.

  – Nguyên nhân:

  + Do tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và toàn cầu hóa, xu hướng phát triển các ngành công nghiệp có hàm lượng kỹ thuật cao, sử dụng nhiều nguồn năng lượng mới. Hoa kì đạt được nhiều thành tựu về khoa học và công nghệ.

  + Vùng công nghiệp Đông Bắc đã phát triển lâu đời, nguồn tài nguyên suy giảm, một số ngành công nghiệp không phù hợp, sức cạnh tranh hạn chế, môi trường bị ô nhiễm.

  + Khu vực phía Nam và ven Thái Bình Dương có nhiều thuận lợi: khí hậu, cơ sở hạ tầng được chú trọng xây dựng, mở rộng mối quan hệ kinh tế với các nước Châu Á – Thái Bình Dương và các châu lục khác.

  0
  2021-08-17T05:10:27+00:00

  * Cơ cấu ngành công nghiệp:

  – Giảm tỷ trọng ngành công nghiệp truyền thống (luyện kim, chế tạo ô tô, đóng tàu), tăng tỷ trọng ngành công nghiệp hiện đại (hóa dầu, hàng không vũ trụ, công nghệ thông tin).

  – Biện pháp:

  + Giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống nhằm tiết kiệm và dự trữ tài nguyên, các ngành này cần nhiều lao động và bị cạnh tranh bởi các nước đang phát triển.

  + Các ngành công nghiệp hiện đại tăng nhanh do Hoa Kì có nguồn vốn lớn và kỹ thuật cao nên đã đầu tư phát triển.

  + Mở rộng lãnh thổ công nghiệp

  – Nguyên nhân:

  + Do tác động của cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật 

  + Vùng công nghiệp Đông Bắcnguồn tài nguyên suy giảm, sức cạnh tranh hạn chế, môi trường bị ô nhiễm.

  + Khu vực phía Nam và ven Thái Bình Dương có nhiều thuận lợi: khí hậu, cơ sở hạ tầng được chú trọng xây dựng, mở rộng mối quan hệ kinh tế với các nước Châu Á – Thái Bình Dương và các châu lục khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )