Trình bày và nhận xét tổ chức quân đội thời Lê Sơ ?

Question

Trình bày và nhận xét tổ chức quân đội thời Lê Sơ ?

in progress 0
Lyla 1 năm 2021-10-01T02:16:20+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T02:17:58+00:00

  -Thực hiện chính sách “Ngụ binh ư nông”

  -Quan đội gồm 2 bộ:Quân triều đình, quân địa phương.

  -Các binh trủng:bộ binh, tượng binh, thủy binh, kị binh

  -Vũ khí:đao, kiếm, giáo, mác,…

  -Hàng năm luyện tập võ nghệ thường xuyên, canh phòng biên giới chặt chẽ.

  =>Tổ chức quân đội đầy đủ, hợp lí, mạnh mẽ.

  0
  2021-10-01T02:18:12+00:00

  _Quân đội gồm 2 bộ phận: quân triều đình và quân địa phương.

  _ Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”

  _Thường xuyên tập võ nghệ và tăng cường phòng thủ biên giới.

  ==> quân đội nhà Lê sơ quyết tâm bảo vệ lãnh thổ, ko để bị xâm chiếm 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )