Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống?

Question

Trình bày vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống?

in progress 0
Ximena 4 tuần 2021-07-10T12:33:59+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:35:02+00:00

  – Là ngành sản xuất đặc biệt, vừa mang tính chất sản xuất vừa mang tính chất dịch vụ và có nhiều tác động đến sự phát triển kinh tế – xã hội.

  – Tham gia vào hầu hết các khâu trong quá trình sản xuất, nối liền sản xuất – sản xuất, sản xuất – tiêu dùng, phục vụ đắc lực cho nhu cầu đi lại của người dân.

  – Tao mối liên hệ kinh tế –  xã hội giữa các vùng, các địa phương trong nước và quốc tế.

  – Thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở những vùng khó khăn miền núi xa xôi. 

  – Những tiến bộ của giao thông vận tải có tác động to lớn làm thay đổi sự phân bố sản xuất và phân bố dân cư trên thế giới.

  –  Đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ tổ quốc.


  Gửi bạn nha !

  0
  2021-07-10T12:35:23+00:00

  – Vai trò của ngành giao thông vận tải đối với sản xuất và đời sống là:

  +> Giúp cho quá trình sản xuất diễn ra liên tục, bình thường.

  +> Đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, giúp cho sinh hoạt thuận tiện.

  +> Nhân tố quan trọng phân bố sản xuất, dịch vụ và dân cư.

  +> Thúc đẩy hoạt động kinh tế, văn hóa ở các vùng núi xa xôi.

  +> Củng cố tính thống nhất của nền KT, tăng cường sức mạnh quốc phòng.

  +> Giao lưu kinh tế với các nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )