Trình bày vai trò của quang hợp đối với con người và sinh giới

Question

Trình bày vai trò của quang hợp đối với con người và sinh giới

in progress 0
Kaylee 1 năm 2021-11-26T10:43:34+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-26T10:45:23+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Quang hợp có vai trò với con người và sinh giới:

  – Sản phẩm của quang hợp là nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, làm nguyên liệu cho công nghiệp, làm dược liệu,…

  – Quang hợp lấy khí CO2 và giải phóng khí O2 giúp điều hòa không khí, cung cấp O2 cho sự sống.

  – Chuyển hóa quang năng (năng lượng ánh sáng) thành hóa năng (năng lượng trong các liên kết hóa học) trong các sản phẩm quang hợp, duy trì hoạt động của sinh giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )