Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.

Question

Trình bày vai trò đặc điểm của ngành công nghiệp nói chung và ngành công nghiệp điện tử, tin học.

in progress 0
Alaia 4 tháng 2021-08-23T07:54:55+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-23T07:56:02+00:00

  Trình bày vai trò của ngành công nghiệp?

  – CUng cấp nhiều mặt hàng cho sinh hoạt và sản xuất

  – Giúp người dân có việc làm,tăng thu nhập cho đời sống

  – Tạo điều kiện cho nhiều quốc gia phát triển kinh tế

  – Đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu của các nước đang phát triển

  * Đặc điểm

  – Sản xuất gồm nhiều giai đoạn

  – Cần tập trung cao độ trong sản xuất

  – Gồm nhiều ngành khác nhau:chế biến,…

  – Gồm công nghiệp khai thác và chế biến

  – Công nghiệp điện tử tin học phát triển

  – Kinh tế chủ yếu mũi nhọn của nhiều quốc gia phát triển.

  0
  2021-08-23T07:56:52+00:00

   Bài làm :

  *Vai trò của ngành công nghiệp :

  – Là ngàng chủ đạo trong nền kinh tế quốc dân

  – Thúc đẩy sự phát triển của nhiều ngàng kinh tế khác

  – Mở rộng thị trường

  – Cung cấp khối lượng của cải vật chất lớn cho xã hội

  *Đặc điểm của ngành công nghiệp :

  – Sản xuất công nghiệp có hai giai đoạn :

  + Giai đoạn 1 : Tác động vào đối tượng lao động ⟶ Nguyên liệu                       

  + Giai đoạn 2 : Chế biến nguyên liệu →Tư liệu sản xuất và vật phẩm tiêu dùng

  Cả hai giai đoạn đều sản xuất bằng máy móc.

   – Sản xuất công nghiệp có tính chất tập trung cao độ thể hiện rõ ở việc tập trung tư liệu sản xuất, nhân công và sản phẩm. 

  – Sản xuất công nghiệp bao gồm nhiều ngành phức tạp, được phân công tỉ mỉ và có sự phối hợp giữa nhiều ngành để tạo ra sản phẩm cuối cùng.

  *Vai trò ngành công nghiệp điện tử, tin học :

  – Là một ngành kinh tế mũi nhọn của nhiều nước.

  – Là thước đo trình độ phát triển kinh tế- kĩ thuật của mọi quốc gia trên thế giới.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )