Trình bày về tổ chức quân đội và luật pháp thời Lê Sơ Em có nhận xét gì về luật pháp thời Lê Sơ với thời lý-trần

Question

Trình bày về tổ chức quân đội và luật pháp thời Lê Sơ Em có nhận xét gì về luật pháp thời Lê Sơ với thời lý-trần

in progress 0
Vivian 2 giờ 2021-10-12T01:53:24+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T01:54:42+00:00

  – Giống nhau: cùng bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, khuyến khích sản xuất, bảo vệ quyền tư hữu tài sản .

   – Khác nhau: thời Lê sơ luật pháp hoàn chỉnh và tiến bộ hơn: bảo vệ quyền lợi cho nhân dân và phụ nữ.

  trinh-bay-ve-to-chuc-quan-doi-va-luat-phap-thoi-le-so-em-co-nhan-et-gi-ve-luat-phap-thoi-le-so-v

  0
  2021-10-12T01:54:57+00:00

  * Giống nhau:

  – Về bản chất đều mang tính giai cấp và đẳng cấp.

  – Mục đích chủ yếu là để bảo vệ quyền lợi của giai cấp thống trị, trước hết là đặc quyền đặc lợi của vua, triều đình, của các quan lại cao cấp, củng cố chế độ quân chủ trung ương tập quyền.

  – Đều có một số điều luật khuyến khích nông nghiệp phát triển, ổn định xã hội.

  * Khác nhau:

  Thời Lý – Trần

  – Bảo vệ quyền lợi tư hữu

  – Chưa bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

   Thời Lê sơ

  – Bảo vệ quyền lợi của quốc gia, khuyến khích phát triển kinh tế.

  – Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

  – Bảo vệ một số quyền lợi của phụ nữ.

  – Hạn chế phát triển nô tì.

  – Pháp luật thời Lê sơ đầy đủ, hoàn chỉnh hơn thể hiện ở bộ “Luật Hồng Đức”.
  * Nhận xét:

  – Thái độ kiên quyết bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ của Tổ quốc, mỗi tấc đất của Tổ quốc mất đi phải đòi lại cho bằng được, không để cho kẻ thù xâm phạm lãnh thổ.

  – Là lời răn đe, bài học cho các thế hệ trong việc giữ gìn biên cương lãnh thổ của đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )