Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng là gì ạ?

Question

Trình bày ý nghĩa của việc bảo vệ, khoanh nuôi phục hồi rừng là gì ạ?

in progress 0
aihong 2 tháng 2021-10-05T03:03:52+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-05T03:04:58+00:00

  Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất.
  Ý nghĩa:
  – Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.
  – Tạo điều kiện để rừng phát triển.

  0
  2021-10-05T03:04:58+00:00

  Rừng là tài nguyên quý của đất nước, là một bộ phận quan trọng của môi trường sinh thái. Do đó cần phải có biện pháp bảo vệ rừng hiện có và phục hồi rừng đã mất.

  Mục đích:

  – Giữ gìn tài nguyên thực vật, động vật và đất rừng hiện có.

  – Tạo điều kiện để rừng phát triển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )