trình bày ý nghĩa quang hợp ? ( không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay nên trái đất , điều đó có đúng không ? )

Question

trình bày ý nghĩa quang hợp ? ( không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay nên trái đất , điều đó có đúng không ? )

in progress 0
Bella 1 tháng 2021-08-12T02:25:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T02:27:02+00:00

  Đáp án:

    Trình bày ý nghĩa của quang hợp:

    ⇒ Là nguồn duy nhất để tạo ra năng lượng nuôi sống tất cả các sinh vật trên TĐ , bù đắp lại những chất hữu cơ đã tiêu hao trong quá trình sống , cân bằng khí CO2 và O2 trong khôg khí , quang hợp liên quan mật thiết đến hoạt động kinh tế của con người.

    Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay nên trái đất , điều đó có đúng không ?

  Không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay nên trái đất , điều này đúng vì:

    – Cây xanh quang hợp tạo ra chất hữu cơ nuôi sống một cách trực tiếp hoặc gián tiếp mọi sinh vật trên Trái Đất.

    – Cây xanh quang hợp tạo ra khí O2 và hấp thụ khí CO2 góp phần duy trì nồng độ các chất khí trong khí quyển phù hợp nhu cầu của mọi cơ thể sống trên Trái Đất.

  #năm mới zui zẻ

  #xin ctrlhn

  $@thuhienc$

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-12T02:27:03+00:00

  – Quang hợp có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh nhờ vào sản phẩm đường Glucose được tạo ra sau quá trình quang hợp. Không những thế, O2 cũng được thải ra qua quá trình này, cho nên nó cũng là nguồn cung cấp Ochính cho mọi sinh vật và con người trên trái đất.

  * không có cây xanh thì không có sự sống ngày nay nên trái đất , điều đó có đúng không ?

  -Đúng vì các chất hữu cơ và khí ôxi do quang hợp của cây xanh tạo ra cần cho sự sống của hầu hết sinh vật trên Trái Đất kể cả con người.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )