trình tự đọc bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp

Question

trình tự đọc bản vẽ chi tiết bản vẽ lắp

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-18T20:47:05+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T20:48:11+00:00

  Trình tự đọc bản vẽ lắp:

  – Khung tên

  – Bảng kê

  – Hình biểu diễn

  – Kích thước

  – Phân tích chi tiết

  – Tổng hợp

  0
  2021-09-18T20:48:52+00:00

  Trình tự đọc bản vẽ lắp:

  – Khung tên

  – Bảng kê

  – Hình biểu diễn

  – Kích thước

  – Phân tích chi tiết

  – Tổng hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )