Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á là A: tình hình chính trị -xã hội không ổn định. B: tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.

Question

Trở ngại lớn nhất cho phát triển kinh tế của các nước Nam Á là

A:
tình hình chính trị -xã hội không ổn định.
B:
tài nguyên thiên nhiên nghèo nàn.
C:
tồn tại nhiều mâu thuẫn, xung đột.
D:
khí hậu khắc nghiệt, khô hạn.
2
Các núi và sơn nguyên cao của châu Á tập trung chủ yếu ở

A:
phía bắc.
B:
phía nam.
C:
vùng duyên hải.
D:
vùng trung tâm.
3
Sông ngòi ở khu vực Bắc Á có đặc điểm nào sau đây?

A:
Chế độ nước sông điều hoà.
B:
Chảy theo hướng từ nam lên bắc.
C:
Lượng nước nhiều nhất vào cuối hạ, đầu thu.
D:
Mạng lưới sông ngòi thưa thớt.
4
“Cách mạng trắng” và “cách mạng xanh” ở Nam Á thuộc lĩnh vực nào sau đây?

A:
dịch vụ.
B:
công nghiệp.
C:
nông nghiệp.
D:
du lịch.
5
Ngành nào sau đây không phải là ngành công nghiệp mũi nhọn của Nhật Bản?

A:
Khai thác khoáng sản.
B:
Sản xuất hàng tiêu dùng.
C:
Điện tử – tin học.
D:
Chế tạo ôtô, tàu biển.
6
Nhận định nào dưới đây không đúng về đặc điểm dân cư ở châu Á?

A:
Có số dân đông nhất thế giới.
B:
Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên cao nhất thế giới.
C:
Là nơi ra đời của nhiều tôn giáo lớn.
D:
Có nhiều chủng tộc cùng chung sống với nhau.
7
Hiện nay, Ấn Độ được xếp vào nhóm nước nào sau đây?
A:
Công nghiệp mới (NICs).
B:
Kém phát triển.
C:
Phát triển.
D:
Đang phát triển.
8
Đồng bằng Lưỡng Hà được bồi đắp bởi phù sa của hai hệ thống sông

A:
Hoàng Hà và Trường Giang.
B:
Ấn và Hằng.
C:
Ti-grơ và Ơ-phrát.
D:
A-mua và Ô-bi.
9
Các đồng bằng lớn ở châu Á có nguồn gốc hình thành do

A:
vận động kiến tạo.
B:
phù sa biển.
C:
phù sa sông.
D:
băng hà.
10
Đặc điểm nào sau đây không đúng với tự nhiên của châu Á?

A:
Là một bộ phận của lục địa Á – Âu.
B:
Tiếp giáp với hai châu lục và ba đại dương rộng lớn.
C:
Có diện tích đứng thứ 2 thế giới.
D:
Kéo dài từ vùng cực Bắc đến vùng Xích Đạo.
11
Nằm giữa dãy Gát Đông và Gát Tây là

A:
bán đảo A-rap.
B:
đồng bằng Ấn – Hằng.
C:
sơn nguyên Đê-can.
D:
hoang mạc Tha.
12
Đặc điểm khí hậu nổi bật ở Tây Nam Á là

A:
nóng ẩm.
B:
lạnh ẩm.
C:
ẩm ướt.
D:
khô hạn.
13
Tây Nam Á không tiếp giáp với châu lục nào sau đây?

A:
Châu Phi.
B:
Châu Mĩ.
C:
Châu Á.
D:
Châu Âu.
14
Dân cư ở Tây Nam Á chủ yếu thuộc chủng tộc nào sau đây?

A:
Ô-xtra-lô-it
B:
Môn-gô-lô-it.
C:
Nê-grô-it.
D:
Ơ-rô-pê-ô-it.
15
Cảnh quan đài nguyên được phân bố chủ yếu ở

A:
vùng cực Bắc châu Á.
B:
vùng trung tâm châu Á.
C:
cực Tây châu Á.
D:
cực Nam châu Á.
16
Khu vực có mưa nhiều nhất thế giới là

A:
Nam Á và Đông Nam Á.
B:
Đông Á và Bắc Á.
C:
Tây Nam Á và Đông Á.
D:
Đông Bắc Á và Tây Á.
17
Ý nào sau đây không phải đặc điểm địa hình ở Tây Nam Á?

A:
Đồng bằng Lưỡng Hà nhiều phù sa, màu mỡ.
B:
Có các dãy núi cao bao quanh các sơn nguyên.
C:
Núi và cao nguyên tập trung ở phía đông bắc và tây nam.
D:
Có dãy Hi-ma-lay-a chạy theo hướng tây bắc – đông nam.
18
Cho bảng số liệu:
Diện tích và dân số một số khu vực của châu Á
Khu vực
Diện tích
(nghìn km2 )
Số dân ( triệu người)
Năm 2001
Năm 2015
Nam Á
4489
1356
1823
(Nguồn: Niên giám thống kê 2015, NXB Thống kê 2016)
Mật độ dân số của Nam Á năm 2001 và năm 2015 lần lượt là
A:
33 người/km2 và 24 người/km2 .
B:
30 người/km2 và 40 người/km2 .
C:
302 người/km2 và 406 người/km2 .
D:
331 người/km2 và 246 người/km2 .
19
Thành tựu nông nghiệp quan trọng nhất của Trung Quốc là

A:
giải quyết tốt vấn đề lương thực cho hơn 1,3 tỉ dân.
B:
có nền nông nghiệp hiện đại hàng đầu thế giới.
C:
trở thành quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.
D:
sản xuất nông nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao và ổn định.
20
Nhật Bản là quốc gia có đặc điểm nào sau đây?

A:
Giàu tài nguyên khoáng sản và hải sản.
B:
Thuộc nhóm nước công nghiệp mới.
C:
Nền kinh tế – xã hội phát triển toàn diện.
D:
Nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp.
21
Nguyên nhân dẫn đến khí hậu châu Á phân hóa thành nhiều đới, nhiều kiểu khí hậu do

A:
định hình bờ biển khúc khuỷu.
B:
lãnh thổ trải dài từ vùng cực Bắc đến vùng xích đạo.
C:
kích thước lãnh thổ rộng, cấu tạo địa hình phức tạp.
D:
vị trí gần biển hay xa biển.
22
Đông Á tiếp giáp với đại dương nào sau đây?

A:
Đại Tây Dương.
B:
Ấn Độ Dương.
C:
Thái Bình Dương.
D:
Bắc Băng Dương.
23
Các kiểu khí hậu phổ biến của châu Á là

A:
khí hậu gió mùa và khí hậu lục địa.
B:
khí hậu ôn đới và khí hậu nhiệt đới.
C:
khí hậu ôn đới và khí hậu cận nhiệt.
D:
khí hậu gió mùa và khí hậu hải dương.
24
Xung đột, nội chiến và bất ổn ở khu vực Tây Nam Á dẫn đến hậu quả nào sau đây?

A:
Thúc đẩy đô thị hóa.
B:
Dân số tăng nhanh.
C:
Chênh lệch giàu – nghèo.
D:
Gia tăng đói nghèo.
25
Sông Hoàng Hà khác với sông Trường Giang ở đặc điểm nào sau đây?

A:
Bắt nguồn từ sơn nguyên Tây Tạng, chảy về phía đông.
B:
Có lũ lớn vào cuối hạ, đầu thu và cạn vào đông xuân.
C:
Bồi đắp nên các đồng bằng rộng, màu mỡ ở hạ lưu.
D:
Có chế độ nước sông thất thường, hay có lụt lớn.

in progress 0
Iris 3 tháng 2021-09-24T21:45:22+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-24T21:46:38+00:00

  1 – A

  2 – D

  3 – B

  4 – C

  5 – A

  6 – B

  7 – C

  8 – C

  9 – C

  10 – C

  11 – C

  12 – A

  13 – B

  14 – D

  15 – A

  16 – C

  17 – B

  18 – C

  19 – D

  20 – C

  21 – B

  22 – C

  23 – C

  24 – D

  25 – D

  0
  2021-09-24T21:46:57+00:00

  1.C

  2.D

  3.B

  4.C

  5.A

  6.D

  7.A

  8.A

  9.C

  10 ko bt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )