Trog các phát biểu sau phát biểu nào sau đây đúg vs tiên đề Ơ- clit A: Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng đi qua M và sog sog với a B: Có duy nhất một đ

Question

Trog các phát biểu sau phát biểu nào sau đây đúg vs tiên đề Ơ- clit
A: Qua điểm M nằm ngoài đường thẳng đi qua M và sog sog với a
B: Có duy nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó
C: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó
D: Qua một điểm ở một đường thẳng có ít nhất một đường thẳng song song với đường thẳng đó

in progress 0
Maria 2 tuần 2021-09-09T13:50:42+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T13:51:51+00:00

  Đáp án:

  C: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng, chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó

  Chúc bạn học tốt ^^

  0
  2021-09-09T13:52:36+00:00

  Đáp án: A

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )