Trộn 16g khí Oxi và 1,5g khí Hiđro , nung nóng hỗn hợp cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng nước tạo ra.

Question

Trộn 16g khí Oxi và 1,5g khí Hiđro , nung nóng hỗn hợp cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng nước tạo ra.

in progress 0
Ivy 1 tháng 2021-08-04T20:38:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-04T20:39:55+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-04T20:40:44+00:00

  Đáp án:

  \({m_{{H_2}O}} = 13,5{\text{ }}gam\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(2{H_2} + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{{H_2}}} = \frac{{1,5}}{2} = 0,75{\text{ mol;}}{{\text{n}}_{{O_2}}} = \frac{{16}}{{16.2}} = 0,5{\text{ mol}}\)

  Vì \({n_{{O_2}}} > \frac{1}{2}{n_{{H_2}}}\)  nên \(O_2\) dư.

  \( \to {n_{{H_2}O}} = {n_{{H_2}}} = 0,75{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{{H_2}O}} = 0,75.18 = 13,5{\text{ }}gam\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )