trộn 2,24 lít khí H2 với 4,48 liys khí O2 rồi thực hiện phản ứng đót cháy. biết thể tích các khí ở đktc. khối lượng nước thu được là

Question

trộn 2,24 lít khí H2 với 4,48 liys khí O2 rồi thực hiện phản ứng đót cháy. biết thể tích các khí ở đktc. khối lượng nước thu được là

in progress 0
Katherine 1 năm 2021-08-09T02:56:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T02:57:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   PTHH: 2H2 +O2→ (t độ) 2H2O

                1       1                   1

  nH2 = 0.1 mol

  nO2 = 0.2 mol

  -> nO2 dư 0.1 mol

  -> nH2O = nH2 = 0.1 mol

  => mH2O = nH2O * MH2O

                    = 0.1 * 18 = 1.8 (gam).

  0
  2021-08-09T02:58:07+00:00

  Bài làm :

  `2H_2` `+` `O_2` $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ `2H_2O`

    `1`             `1`                        `1`

  `n_(H_2) = 0,1` mol

  `n_(O_2) = 0,2` mol

  `⇒ n_(O_2)` dư `0,1` mol

  `⇒ n_(H_2) O = 0,1` mol

  `⇒ m_(H_2) O = 0,1 . 18 = 1,8` ( g )

  Vậy khối lượng nước thu được là `1,8` g .

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )