Trộn 2 lít rượu 40⁰ và 3 lít rượu 50⁰ . Tính độ rượu của dung tích

Question

Trộn 2 lít rượu 40⁰ và 3 lít rượu 50⁰ . Tính độ rượu của dung tích

in progress 0
Harper 5 tháng 2021-07-17T18:50:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:52:11+00:00

  Đáp án: 46 độ

   

  Giải thích các bước giải: Vr trong 2lit rượu 40 độ 40×2/100 = 0,8 lít

  Vr trong 3l rượu 50 độ = 50×3/100 = 1,5 lít

  Đr = 08+1,5/5.100 = 40

   

  0
  2021-07-17T18:52:16+00:00

  Thể tích rượu nguyên chất của dung dịch rượu $40^o$ 

  $ V_r = \dfrac{ Đ_r × V_{dd}}{100} = \dfrac{ 40 × 2 }{100} = 0,8 (l) $ 

  Thể tích rượu nguyên chất của dung dịch rượu $50^o$ 

  $ V_r = \dfrac{ Đ_r × V_{dd}}{100} = \dfrac{ 50 × 3 }{100} = 1,5 (l) $ 

  Độ rượu của dung dịch mới là : 

  $ Đ_r = \dfrac{ V_r }{V_{dd}} × 100\% = \dfrac{ 0,8 + 1,5 }{ 2 + 3 } × 100 = 46^o$  

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )