trộn 200ml dung dịch FeCl3 1M với 300ml dung dịch NaOH 2M .Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng ,được kết tủa A và dung dịch B .Nung A đến khối lượng khô

Question

trộn 200ml dung dịch FeCl3 1M với 300ml dung dịch NaOH 2M .Lọc hỗn hợp các chất sau phản ứng ,được kết tủa A và dung dịch B .Nung A đến khối lượng không đổi
a)Viết PTHH
b)Tính khối lượng chất rắn thi được sau khi nung kết tủa A
c)Tính khối lượng của các chất trong dung dịch B

in progress 0
Sadie 3 tuần 2021-08-17T05:06:06+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T05:07:48+00:00

  a,

  Phương trình hóa học:

  `FeCl_3 + 3NaOH \to Fe(OH)_3↓ + 3NaCl` (1)

  `2Fe(OH)_3 \overset{t^o}\to Fe_2O_3+3H_2O` (2)

  b,

  `n_{FeCl_3}=0,2×1=0,2\ (mol)`

  `n_{NaOH}=0,3×2=0,6\ (mol)`

  Tỉ lệ `n_{FeCl_3}:n_{NaOH}=\frac{0,2}{1}=\frac{0,6}{3}`

  ⇒ Phản ứng vừa đủ

  ⇒ A: `Fe(OH)_3` ; B: `NaCl`

  `n_{Fe(OH)_3}=n_{FeCl_3}=0,2\ (mol)`

  `n_{Fe_2O_3}=\frac{1}{2}n_{Fe(OH)_3}=0,1\ (mol)`

  `⇒m_{Fe_2O_3}=0,1×160=16\ (g)`

  c,

  `n_{NaCl}=n_{NaOH}=0,6\ (mol)`

  `⇒m_{NaCl}=0,6×58,5=35,1\ (g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )