trộn 200ml dung dịch X gồm HCL 0,01M và H2SO4 0,02 M với 300ml dung dịch Y gồm KOH 0,1Mvaf Ba(OH)2 0,05M thu đc m gam kết tủa và dung dịch Z .Tính giá

Question

trộn 200ml dung dịch X gồm HCL 0,01M và H2SO4 0,02 M với 300ml dung dịch Y gồm KOH 0,1Mvaf Ba(OH)2 0,05M thu đc m gam kết tủa và dung dịch Z .Tính giá trị PH của dung dịch Z

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-08-17T06:41:10+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:42:53+00:00

  T   0,01         0,06

         H+    +     OH–  →    H2O

  P    0,01         0,01

  S      0            0,05

  –> OH dư –> [OH-]=0,05/0,5=0,1(mol/l)

  –> pOH= -log[0,1]=1

  –> pH= 14-1=13

  vote cho mình câu trả lời hay nhất nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )