Trộn 200ml dung dịch HCl 0.1M với 300ml NaOH 0.05M. Tính pH của dung dịch thu được

Question

Trộn 200ml dung dịch HCl 0.1M với 300ml NaOH 0.05M. Tính pH của dung dịch thu được

in progress 0
aihong 10 phút 2021-09-13T20:20:07+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-13T20:21:13+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} pH=2\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} n_{H^+}=n_{HCl}=0,2\times 0,1=0,02\ mol.\\ n_{OH^-}=n_{NaOH}=0,3\times 0,05=0,015\ mol.\\ ⇒n_{H^+}\text{(dư)}=0,02-0,015=0,005\ mol.\\ V_{\text{dd spư}}=200+300=500\ ml=0,5\ lít.\\ ⇒[H^+]=\dfrac{0,005}{0,5}=0,01\ M.\\ ⇒pH=-\log([H^+])=-\log(0,01)=2\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )