Trộn 300ml dd NaOH aM vs 200ml dd NaOH bM . Thu đc dd có nồng độ là 2M Tính a,b ( bt rằng a=2b ) Làm ơn giúp mình vs ạ

Question

Trộn 300ml dd NaOH aM vs 200ml dd NaOH bM . Thu đc dd có nồng độ là 2M
Tính a,b ( bt rằng a=2b )
Làm ơn giúp mình vs ạ

in progress 0
Gianna 1 năm 2021-09-18T14:27:46+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T14:29:31+00:00

  Ta có `V_(dd)=0,3+0,2=0,5(l)`

  `=>n_(NaOH)=0,5.2=1(mol)`

  Hay `0,3.a+0,2.b=1`

  `=>0,8b=1`

  `=>b=1,25M`

  `>a=1,25.2=2,5M`

  0
  2021-09-18T14:29:33+00:00

  Đáp án:

   a=2,5M;b=1,25M

  Giải thích các bước giải:

   Trong 300 ml dung dịch thì \({n_{NaOH}} = 0,3.a = 0,3a{\text{ mol}}\)

  Trong 200 ml dung dịch thì \({n_{NaOH}} = 0,2.b = 0,2b{\text{ mol}}\)

  Trộn 2 dung dịch thu được dung dịch có thể tích là 500 ml nồng độ 2M.

  \( \to {n_{NaOH}} = 0,3a + 0,2b = 0,5.2 = 1{\text{ mol}}\)

  Vì \(a = 2b \to a = 2,5M;b = 1,25M\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )