Trộn 50 ml dung dịch HCl 1M với 50ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch có [H+]: A.1,5M B. 2M C. 4M D. 2,5M

Question

Trộn 50 ml dung dịch HCl 1M với 50ml dung dịch HNO3 2M thu được dung dịch có [H+]:
A.1,5M
B. 2M
C. 4M
D. 2,5M

in progress 0
Brielle 2 tháng 2021-09-11T09:50:27+00:00 2 Answers 413 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T09:51:58+00:00

  $n_{HCl}=0,05.1=0,05(mol)$

  $n_{HNO_3}=0,05.2=0,1(mol)$

  $⇒n_{H^+}=n_{HCl}+n_{HNO_3}=0,05+0,1=0,15 (mol)$

  $-V_{dd}=0,05+0,05=0,1 (l)$

  ⇒$[H^+]=\frac{0,15}{0,1}=1,5(M)$ 

  ——————-Nguyễn Hoạt——————-

   

  0
  2021-09-11T09:52:22+00:00

  Đáp án:A

   

  Giải thích các bước giải:

   $nHCl=0,05 $ (mol) $⇒nH^+=0,05 $(mol)

   $nHNO3=0,1$(mol) $⇒nH^+=0,1$(mol)

    $⇒V$ dd mới=$0,05+0,05=0,1$(mol)

       $∑ nH^+=0,05+0,1=0,15 $(mol)

  ⇒ $[H^+]=0,15:0,1=1,5M$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )